Protokol KS BiH za start Lige

Liga BiH startovaće narednog vikenda.

Košarkaški savez BiH poslao je klubovima protokol odigravanja utakmica sve u skladu sa prepoprukama epidemiolga. Protokol sadrži 10 stranica, a mi danosimo one najvažnije odredbe.

Neophodno je da svaki klub ima osobu odgovornu za epidemiološku situaciju u klubu s kojom se može direktno kontaktirati – najbolje bi bio da ima medicinsku edukaciju (doktor, fizioterapeut, medicinski tehničar).

Serološki test – da na zajedničkom treningu i igri prenosivost bude minimalizirana , testove treba da obezbijede klubovi za sve igrače i osoblje prije početka prvenstva uz ljekarsko uvjerenje.

-Treba spriječiti, igrače/trenere koji su inficirani da dođu u kontakt sa ostalim ne inficiranim osobljem. S jedne strane ove informacije će poslužiti za optimalne higijenske odnose unutar kluba kao i dosljedan upit bez prigovora za igrače i osoblje koji se sumnjaju da su pozitivni na COVID-19. Sa druge strane ciljano je planirano da se testiraju svi učesnici na moguće infekcije od SARS-CoV-2.

Razdvajanje neizbježno potrebnih osoba/grupa jedno od drugih kao i davanje na raspolaganje i obavezno korištenje dezinfekcionih sredstava ( u svlačionicama, ulazima, ulazu svake tuš kabine, dozeri postavljeni na ulazu u dvoranu i teren).

Preduzeti sve mjere da se obezbijedi dovoljan razmak između igrača u svlačionicama.

OGRANIČAVANJE BROJA PRISUTNIH

U skladu sa izdatim propisima za ograničenje broja učesnika u grupama, broj učesnika se mora reducirati na minimum. Dozvoljeno je prisustvo max. 50 osoba u cijeloj dvorani (zona 1 – 3), koje ispunjavaju dokazano opravdanu funkciju.

Navijači i gledaoci su isključeni.

Aktivni učesnici

Svaki učesnik (svi klubovi/ekipe iz prvenstva) definirat će osoblje oko tima. Ekipa može da se sastoji od maksimalno dvadeset (20) osoba. U to se podrazumijeva prisustvo igrača, trenera, pomoćnog trenera, službeni predstavnik, fizioterapeuta, doktora, sportskog direktora i osoba koje tim smatra za potrebnim. Dodatno uključivanje timskog osoblja nije moguće.

U pasivne učesnike turnira ubraja se osoblje koje je potrebno za nesmetano odvijanje utakmice u dvorani i to:službena lica (sudije, komesari, osoblje za zapisničkim stolovima) osoblje odgovorno za rasvjetu, Live stream, kao i osoblje odogovorno za higijenu, osobe hitne službe, redari, policijski službenici.

Broj osoba “pasivnih učesnika” u takmičarskom periodu potrebno je držati na što manjem broju, a koji su obavezni pridržavati se svih mjera zaštite. U ovom slučaju potrebno je da svi pasivni učesnici koriste zaštitne maske i da se direktan kontakt u razgovorima svodi na minimum uz propisanu distancu.

PUTOVANJA

Preduzeti higijensko-epidemiološke mjere kod prevoza (redovita dezinfekcija autobusa itd.), ne mijenjati autobuse tokom putovanja/gostovanja, putovanje autobusom uz preporuku bez usputnog zaustavljanja, osigurati dovoljno vode i hrane u autobusima da bi se izbjeglo dodatno kupovanje i izlazak iz autobusa, isključivo iste osobe moraju biti u autobusu – spisak putnika,mjerenje temperature na ulasku u autobus (važno je imati evidenciju u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja), izbjegavati putovanja za osobe koje pripadaju rizičnim skupinama ljudi (starije osobe, osobe s hroničnim bolestima)

UTAKMICE

Organzovati i provoditi preventivne / higijenske mjere prije, tokom i nakon utakmice, obavezno nošenje maski za sve učesnike osim igrača na terenu i sudija na terenu (glavni trener ne treba nositi masku , svi ostali na klupi su obavezni nositi masku – važno radi moguće izolacije kod pojave pozitivnog igrača ili osoblja) u zajedničkim prostorijama nošenje maski obavezno – soba za sastanke, tuneli itd.

DOLAZAK EKIPA U DVORANU

Ekipe trebaju dolaziti vremenski i fizički odvojeno i potrebno je osigurati razmak između dolazaka, mjerenje temperature prije ulaska u dvoranu za sve učesnike (redovni zapis i evidencija

OBAVEZNA

U sportskoj dvorani za period održavanja utakmice potrebno je preduzeti sve higijensko-epidemiološke mjere u cilju zaštite svih učesnika prema uputama epidemioloških službi kantona u kojem se odigrava utakmica. Potrebno je odvojiti igrački tim od osoblja koje ne sudjeluje aktivno u igri na terenu. Odvojene prostorije za igrače, odvojene prostorije za sudije. Organizator određuje razmak za medije ukoliko je odobreno da prisustvuju utakmici ili televizijskom prenosu. Svim pasivnim sudionicima zabranjen je kontakt sa aktivnim učesnicima.

Pristup dvorani

Pristup mjestu odigravanja utakmice imaju aktivni i pasivni učesnici. Nadzor vrše osobe iz obezbjeđenja koje treba da spriječi okupljanja osoba iz privatnih razloga (grupe navijača) po preporukama nadležnih organa zbog spriječavanja širenja COVID-a 19 i to: Odgovarajuće mjere se trebaju poduzeti komunikativnim putem. Eventualna okupljanja ispred dvorane, osobe iz obezbjeđenja treba da spriječe na vrijeme. Dva ulaza trebaju biti na raspolaganju “aktivnim učesnicima” i “pasivnim učesnicima” koji će pristup dvorani imati odvojeno. Kako ulaz, tako i izlaz. Vrijeme ulaska u dvoranu kao i ulazak aktivnih i pasivnih učesnika treba se dokumentovati, čime je osigurana kontrola ulaska i izlaska ograničenog broja dozvoljenih osoba u dvorani.

ZONA KRETANJA

Kretanje u dvorani je ograničeno. Najveći prioriteti je obezbjeđenje puta “aktivnih učesnika“ prilikom koje bi se spriječio bilo kakav kontakt sa “sa pasivnim učesnicima“. Putevi “aktivnih učesnika“ trebaju biti označeni/usmjeravanje na takav način da iz svlačionica do dvorane mogu prolaziti jednom te istom rutom. Putevi “pasivnih učesnika“ moraju biiti označeni/usmjeravanje na način da se mogu istovremeno poštovati i sve mjere distance. Smjernice za kretanje potrebno je označiti na vidljivim mjestima uz postavljanje obezbijeđenja, a tamo gdje je potrebno postavljanje i fizičke barijere.

PROTOKOL SMJERNICE COVID 19 Septembar 2020.godina 5 Zone U sportskoj dvorani je potrebno napraviti podjelu na tri (3) zone. Podjela treba imati za cilj da se u svakom momentu može pratiti kretanje osoba koje su imale pristup dvorani. Ovo ima za cilj da se spriječi apsolutno svaki

Pozitivni testovi se odmah javljaju komesaru takmičenja i medicinskom osoblju koji pritom pozitivne osobe odmah stavljaju u izolatorij, sprovodeći dodatno testiranje za sve učesnike koji sU bili u kontaktu. testiranje osoba iz redovnog zapis i evidencija prisutnih u kontaktu sa zaraženim

OBAVEZNO

Izolirati igrača, obavijestiti nadležnu epidemiološku službu i komesara takmičenja Treba izdvojiti da je identifikovanje osoba sa rizikom kroz zapis/evidenciju u datim obrazcima obavezno. Takve osobe treba isključiti iz prisustva na treninzima i utakmicama. Ako se ovo odnosi na igrača ili trenera odgovorna osoba kao što je klupski doktor, trebaju poduzeti sve mjere i izvršiti dodatno testiranje za sve učesnike.

foto:basket.ba