Objavljen dug KK Partizan za 2019. godinu

Objavljen je dug Košarkaškog kluba Partizan za 2019. godinu.

Na sajtu Agencije za privredne registre danas je predstavljen finansijski
izveštaj KK Partizan NIS za 2019. godinu. Kompletan izveštaj, možete
pogledati na sajtu APR.

Sa željom da javnosti predstavimo istinito stanje, ovom prilikom vam
šaljemo nekoliko napomena koje se tiču prikazanog izveštaja:

  1.Dug prema Expo banci koji se nalazi u finansijskom izveštaju je predmet
   sudskog spora i kao takav nije opterećenje za KK Partizan. Ipak, do
   okončanja spora, ovaj dug će se nalaziti u knjigama.


  2. Kada je u pitanju poreski dug koji je nasleđen i kojem su pripisane
   velike kamate, KK Partizan se nalazi u procesu ulaska u reprogram nakon
   čega će taj dug prerasti u dugoročnu obavezu. Jednostavnije rečeno, dug
   neće biti na gomili, već će se plaćati u ratama koje će na naplatu
   dospevati u dogovorenom vremenskom periodu i neće predstavljati nikakvo opterećenje za klub. Takođe je važno napomenuti da će nakon ulaska u reprogram, veliki deo kamate biti otpisan.


 3. U prihodima kluba za 2019. godinu, nema prihoda od dva najveća sponzora kluba, kompanija NIS i MTS. Naime, ugovori za sezonu 2018/19 su eskontovani i naplaćeni krajem 2018. godine, pa su zbog toga bili deo finansijskog  izveštaja za 2018. godinu. U sezoni 2019/20 ugovori su naplaćeni u redovnom terminu, a to je januar 2020. i oni će biti deo finansijskog izveštaja za 2020.

foto:Dragana Stjepanović