KS BiH “aminovao” povratak publike

KS BiH

foto:basket.ba

Povratak publike u dvorane u kojima se igra košarkaški šampionat BiH.

Protiv toga nemaju ništa u KS BiH, ali uz primjenu svih epodemioloških mjera.

Poštovani sportski radnici,

Ovim putem Vas obaviještavamo i ujedno dajemo saglasnost klubovima učesnicima Prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2020/2021 za prisustvo publike na utakmicama a sve prema uputama Kriznih šatabova i odluka Općina, Kantona ,Županija i Zavoda za javno zdravstvo.U skladu sa izdatim higijensko-elidemiološkim mjerama/smjernicama koje se odnose na sprečavanje širenja pandemije Corona Virus-a, obavezujuće je za sve klubove da se pridržavaju uputa, higijensko- epidemioloških mjera o broju prisutnih učesnika u zatvorenim prostorima ,razmaku/distanci, nošenju zaštitnih maski u zatvorenom prostoru u kojem se odigravaju utakmice, a sve u skladu sa preporukama gore navedenih nadležnih institucija.Za poštivanje i provovođenje higijensko-epidemijoloških mjera i preporuka nadležnih institucija odgovorni su organizatori utakmice-sportski klubovi. Zamolićemo klubove da se uz sve gore navedeno pridržavaju i uputa iz Covid protokola KSBIH koji je dostavljen učesnicima Prvenstva Bosne i Hercegovine 2020/21 muške i ženske ekipe, koji se odnosi na aktivne i pasivne učesnike”, stoji u pismu koje su dobili klubovi od generalnog sekretara KS BiH Amera Čolana

foto:basket.ba

About The Author