Kadeti Srbije pobijedili i Turke

Ka­de­ti Sr­bi­je ostvarili su i dru­gu po­bje­du, pošto su u 4. kolu međunarodnog turnira u Sakariji savladali selekciju domaćina – 75:74.

Sr­bi­ja je do­bro od­i­gra­la pr­vo po­lu­vrije­me,odbila napade Turaka i na ve­li­ki od­mor oti­šla sa dva po­e­na pred­no­sti – 46:44.

Srpski kadeti ušli su odlično u treću četvrtinu i po­e­ni­ma Be­li­ća oti­šli na deset poena raz­li­ke – 48:58, a pred po­sled­nji ma­li od­mor ima­li se­dam po­e­na vi­ška – 57:64. Me­đu­tim, Tur­ci su se vratili po­tom u meč i re­zul­tat­ska klac­ka­li­ca tra­ja­la je do sa­mog kra­ja.

Mi­nut prije kraja Be­lić je sa pe­na­la do­nio dva po­e­na pred­no­sti Srbiji, što je bi­lo do­volj­no za po­bje­du, jer je turski košarkaš Pek­sa­ri pogodio samo jedan od dva penala, po­slije če­ga je naš tim sačuvao loptu do kraja i slavio.

Srbija u petak 1. februara u petom kolu igra protiv Turske U15 od 13.15 sati.

TUR­SKA U16 – SR­BI­JA 74:75 (26:24, 18:22, 13:18, 17:11)

SR­BI­JA: Bran­ko­vić 3, Ra­do­va­no­vić 4, Mi­li­ja­še­vić 11 (6 sk), Po­po­vić 16, Be­lić 23 (13 sk, 4 as), Jo­vić 3, Mi­ha­i­lo­vić, To­pa­lo­vić, Mar­ko­vić, Bo­ško­vić, Pe­tro­vić 9 (4 as), Da­bo­vić 6.

foto:kss

About The Author

Možda ste propustili